2015-8-24〜9-2 Paris FRANCE


27日(木)
HonfleurとMont-Saint-Michel


[PARI0304.jpg]
急いで朝食をとって出発
[PARI0305.jpg]
オンフルールの
サント・カトリーヌ教会
[PARI0306.jpg]
木造で逆船底型の天井
[PARI0307.jpg]
船大工が造った
[PARI0308.jpg]
船底を2つ並べた形とか
[PARI0309.jpg]
鐘楼
[PARI0310.jpg]
PARI0310.jpg
[PARI0311.jpg]
モンサンミッシェル
名物のオムレツで昼食
[PARI0312.jpg]
待つこと数分で
[PARI0314.jpg]
切り分けて
[PARI0315.jpg]
ふわふわ
[PARI0316.jpg]
一人前
[PARI0317.jpg]
白身の魚と野菜
[PARI0318.jpg]
アップルタルト
[PARI0319.jpg]
ホテルは快適
[PARI0320.jpg]
アメリカ的の設備
[PARI0321.jpg]
島まで行ってみる
[PARI0322.jpg]
PARI0322.jpg
[PARI0323.jpg]
PARI0323.jpg
[PARI0324.jpg]
滑り台(?)がある
[PARI0325.jpg]
上までは明日
[PARI0326.jpg]
PARI0326.jpg
[PARI0327.jpg]
細い道が混んでいる
[PARI0328.jpg]
PARI0328.jpg
[PARI0329.jpg]
ジャンヌダルクの
像がある教会
[PARI0330.jpg]
お祈りしている
[PARI0331.jpg]
今日はここまで
[PARI0332.jpg]
シスターの集団が
帰りのバスでも
[PARI0333.jpg]
PARI0333.jpg
[PARI0334.jpg]
また明日
[PARI0335.jpg]
干潟の模様が面白い
[PARI0336.jpg]
PARI0336.jpg
[PARI0337.jpg]
PARI0337.jpg
[PARI0338.jpg]
ホテル前の牛たち
[PARI0339.jpg]
シードルを味わう
[PARI0340.jpg]
レストランを探して
[PARI0341.jpg]
ここはどうかな
[PARI0342.jpg]
PARI0342.jpg
[PARI0343.jpg]
ムール貝
[PARI0344.jpg]
ラム
[PARI0345.jpg]
デザートのアイス
[PARI0346.jpg]
プリン
[PARI0348.jpg]
再度夜の島を見に
[PARI0349.jpg]
ライトアップされている
[PARI0350.jpg]
夕陽を背景に
[PARI0351.jpg]
夕陽がきれい
[PARI0352.jpg]
夕焼け
[PARI0353.jpg]
PARI0353.jpg
[PARI0354.jpg]
PARI0354.jpg
[PARI0355.jpg]
PARI0355.jpg
[PARI0356.jpg]
幻想的な海の色
翌日へ初 日 ジ ベルニー モ ンサンミッシェル ベ ルサイユ サ ンジェルマン フォ ンテーヌブロー 帰 国 INDEX
Sato